Højnæsgaard I Gøngehusvej 252 I 2950 Vedbæk I Tlf 4589 0225 I Fax 4589 0229

Leverandør af hospitalsartikler gennem mere end 100 år