FS SASMO Temadag den 31. maj 2018

Vi udstiller på FS SASMO Temadagen den 31. maj 2018 i Middelfart


Hvornår?

Torsdag den 31. maj 2018

Hvor?

HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart


Tema

Operationssygeplejerskens Fagidentitet 2018


Tilmelding

Klik her


Program


Kl. 08.00
  Indregistrering

Kaffe, netværk og besøg hos industri

Kl. 08.45  Velkomst v. FS SASMO OP udvalg og præsentation af industri

Kl. 09.00  Professionsidentitet som operationssygeplejerske, - hvad indebærer det?

Ved Operationssygeplejerskens fremtidige kompetencer set i lyset af strategier, krav & forventninger, - hvordan sikrer I et match?

Kl. 10.00   Netværk og pause

Besøg de spændende udstillinger og bliv inspireret

Kl 10.30    Professionsidentitet som operationssygeplejerske

Kl 11.30    Sygeplejersker fotograferer fagidentitet.   

Ved Ditte Scharnberg, ledende kommunikationskonsulent i DSR, Kreds Midtjylland

Der gennemgås eksempler fra bogen " Øjeblikke – sygeplejerskers hverdage fotograferet af sygeplejersker", der er et af resultaterne af projektet, hvor det bærende spørgsmål var: Hvad vil, gennem kameraets linse, vise sig at blive de centrale motiver, når sygeplejersker selv skal udtrykke deres faglighed?

Kl. 12.30    Frokost og netværk

Besøg de spændende udstillinger og bliv inspireret

Kl. 13.30    Læring i operationssygepleje                    

Hvilke faktorer har indflydelse på sygeplejerskens professionaliseringsdannelse? Hvordan adfærd, uudtalte viden, kundskab og ude fra kommende påvirkninger er med til at danne ”operationssygeplejersken”.

Kl. 14.15    Netværk og pause

Besøg de spændende udstillinger og bliv inspireret

Kl 14.45     Operationssygepleje er ikke en uddannelse, hvad er det så?      

Kl 15.45     Opsamling på dagen - og tak for denne gang