Øre Næse Hals Symposium den 1. marts 2019

Vi udstiller på Øre Næse Hals Symposium den 1. marts i Kolding


 

Vi håber at se dig til Øre Næse Hals (ØNH) Symposium, hvor vores produkt specialister vil vise et udvalg af vores produkter, samt svare på eventuelle spørgsmål om vores produkter.  

Hvornår

1. marts 2019


Hvor? 

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding


Tema

Øre-næse-halspatienten i fokus - kompetenceudvikling for både patienten og sygeplejerskenProgram

Kl. 09.00 – 09.30:  Registrering med kaffe/the og brød samt udstilling

Kl. 09.30 – 09.45:  Velkomst v/ Pernille Langkilde, formand FS 25

Kl. 09.45 – 10.05:  ”At repræsentere ØNHsygeplejersker i udvalg under Sundhedsstyrelsen – Hvem?, hvad?, hvordan?”
                              v/ Spl. Ingrid Stegemeier, ØNH-amb, Svendborg, OUH og Spl. Helle Toft Andersen ØNH amb, OUH

Kl. 10.05 – 10.40:  ”Patienters oplevelser af dagkirurgisk patientforløb for hemi-thyreoidektomi”
                              v/ MKS og OP-ansvarlig spl. Gitte Lund Hansen, ØNH OP Sønderborg Sygehus

Kl. 10.40 – 11.00:  ”Dokumentation i samarbejde med patienten”
                              v/ Spl. Lene Junker og Klin. spl.-specialist Helle Poulsen Organkir. Sengeafd. Kolding Sygehus

Kl. 11.00 – 11.40:  Kaffepause samt udstilling

Kl. 11.40 – 12.10:  ”Præhabilitering – et nyt begreb i sundhedsvæsnet. Er det relevant for patienter med Hoved- og halskræft?”
                              v/ Ph. D Birgitta Nordenhoff, ØNH-kirurgisk og Audiologisk Klinik Rigshospitalet

Kl. 12.10 – 12.35:  ”Unges oplevelse og håndtering af rekreationsprocessen efter ambulant tonsillektomi”
                               v/ Spl. Rebecca Næsby, Spl. Katrine Rasmussen og Klin. sygeplejespecialist Ann Wolff Bregendahl ØNH-kirurgisk afdeling Vejle Sygehus

Kl. 12.35 – 13.00:  ”Laryngectomi set fra patientens perspektiv”
                              v/ Steen Møller, Formand for de strubeløse i Nordjylland

Kl. 13.00 – 14.00:  Frokostpause samt udstilling

Kl. 14.00 – 15.20:  ”Postervandring i grupper med præsentationer og dialog”
                              Præsentation af 8 udvalgte posters omhandlende sygeplejefaglige projekter, indsatser og udviklingstiltag i relation til ØNH-kirurgiske patienter.

Kl. 15.20 – 16.05:  Kaffepause, posters samt udstilling

Kl. 16.05 – 17.25:  Øre-næse-halskirurgiske patientforløb – Hands on – muligheder, udfordringer og nye kompetencer”

2 faglige spor bestående af korte faglige forelæsninger, læring, diskussion og deltagerinvolvering

Spor 1: ”ØNH-kirurgiske patientforløb – Hands on”

Spor 2: ”Patientinddragelse, overgange og nye kompetencer”

Kl. 17.25 – 17.30:  Afrunding af dagen, praktiske beskeder

Kl. 17.30 – 17.45:  Pause

Kl. 17.45 – 18.45:  Generalforsamling for medlemmerne af FS 25
                              v/ Bestyrelsen

Kl. 18.45 – 19.00:  Pause

Kl. 19.00 – 21.00:  Festmiddag

Kl. 21.00:               Program slut


Tilmelding

Tilmelding foregår her: https://fsonhs.nemtilmeld.dk/2/