Dansk Selskab For Sårheling Temadag den 8. marts 2019

Vi udstiller på Dansk Selskab For Sårhelings Temadag den 8. marts i Esbjerg


 

Vi håber at se dig til Dansk Selskab For Sårheling (DSFS) Temadag, hvor vores produkt specialister vil vise et udvalg af vores produkter, samt svare på spørgsmål om vores produkter.  

Hvornår

8. marts 2019


Hvor? 

Musikhuset Esbjerg
Havnegade 18
6700 Esbjerg


Tema

Immunologiske sårProgram for dagen

 

Kl. 08.30 – 09.30:  Ankomst og registrering
                                Kaffe, the og brød

Kl. 09.30 – 09.40:  Velkomst og baggrund for temadagens emne.
                                Dorthe Mogensen, hygiejnesygeplejerske og formand for Uddannelsesudvalget og Susan Bermark, klinisk sygeplejespecialist
                                og formand for bestyrelsen i DSFS

Kl. 09.40 – 10.00:  Patofysiologiske aspekter omkring immunsygdomme.
                                 v/ Rikke Bech, Afd. Læge, Afd. For Hud- og kønssygdomme, AUH

Kl. 10.00 – 10.30:  Sår ved immunologiske lidelser- oversigt.
                                 v/ Ewa Burian, læge og PhD - stud. – Videncenter for Sårheling BBH

Kl. 10.30 – 11.15:  Pause med kaffe og faglig sparring på standen

Kl. 11:15 – 11:35:  Diagnose og behandling af immunologiske sår
                                v/ Ewa Burian, læge og PhD - stud. – Videncenter for Sårheling BBH

Kl. 11:35 – 11:50:  Case – Pyroderma gangrænosum
                                v/ Eskild Henneberg, ovrlæge, Ort. kir. amb.Reg. hosp. Holstebro.

Kl. 11:50 – 12:05:  Case- Vaskulitsår
                                v/ Camilla Bak Nielsen, Sårsygeplejerske og Rikke Bech, Afdelingslæge, begge Afd. For Hud- og Kønssygdomme, AUH

Kl. 12.05 – 12.20:  Case - Necrobiosis lipoidica
                                v/ Camilla Bak Nielsen, Sårsygeplejerske og Rikke Bech, Afdelingslæge, begge Afd. For Hud- og Kønssygdomme, AUH

Kl. 12.20 – 13.30:  Frokost og faglig sparring på standene

Kl. 13.30 – 13.50:  Medicamentelt udløste sår.
                                v/ Carsten Fogh DM, DMSci, AUH

Kl. 13.50 – 14.15:  Smertebehandling
                                 v/ Winnie Schmelling, Klinisk Sygeplejespecialist Ort.kir. afdeling , BBH

Kl. 14.15 – 14.45:  Kaffepause og faglig sparring på standene

Kl. 14:45 – 15:45:  Tarmflora og sundhed
                                 v/ Peder Worming, bioinformatiker ved mikrobiologisk afde. på Hvidovre Hospital

Kl. 15.45 – 15:50:   Afrunding af dagen.

 

Tilmelding

Tilmelding foregår her: http://www.saar.dk/Default.aspx?ID=569