Dansk Selskab For Dagkirurgi Årsmøde den 3. - 4. maj 2019

Vi udstiller på Dansk Selskab For Dagkirurgi Årsmøde den 3.-4. maj i Kolding


 

Vi håber at se dig til Dansk Selskab For Dagkirurgi (DSDK) Årsmøde, hvor vores produkt specialister vil vise et udvalg af vores produkter, samt svare på spørgsmål om vores produkter.  

Hvornår

3.- 4. maj 2019


Hvor? 

Hotel Koldingfjord
Fjordvej 154
6000 KoldingTema

Hvad er de ”rigtige” patientforløb i dagkirurgi? 

 

Program


Fredag den 3. maj

08.30 - 09.25:    Registrering + Kaffe/brød

09.25 - 09.30:    Velkomst
                         v/ formanden og intro til formiddagens emne med 4 bud på ”rigtige” patientforløb

09.30 - 10.00:    Mads Koch Hansen, Lægelig direktør Sygehus Lillebælt
                         Kan vi lave dagkirurgi om natten? Hvor langt kan vi gå og hvor langt vil vi gå? Udfordringerne for sundhedsvæsnet er mange.
                         Er dagkirurgi svaret på alle udfordringerne? Krydret med lidt aktuel sundheds debat.

10.00 - 10.30:    Billy Kristensen, Ledende overlæge, Dagkirurgisk afd. Hvidovre Hospital
                         "Det optimale veltilrettelagte forløb for en dagkirurgisk patient er en lige vej gennem systemet uden udfordrende overgange,
                         mangelfuld kommunikation og koordinering."

10.30 - 11.00:    Kaffe/frugt + besøg vores udstillere

11.00 - 11.30:    Bent Lund, Overlæge Ortopædkirurgisk afd. Regionshospitalet Horsens
                         Hofteartroskopi "Hvordan team-arbejde omkring denne patientgruppe har medvirket til at skabe gode forløb og mindsket
                         antallet af indlæggelser og hvor man samtidig har plads til at udvikle og forske"

11.30 - 12.00:    Carina Poulsen, Afd. sygeplejerske, Dagkirurgisk afsnit, Aarhus Universitetshospital
                         Hvordan ser det dagkirurgiske set up ud på et universitetshospital?
                         Hvilke udfordringer og muligheder er der og hvordan arbejdes der med det?

12.00 - 12.30:    Paneldiskussion

12.30 - 13.30:    Frokost + besøg vore udstillere – frokost deles op i 2 dele

13.30 - 14.45:    Karin Bundgaard, Cand.cur., ph.d.
                         ”Hvad er god sygepleje? Er det muligt at udøve god sygepleje på kort tid?
                         Hvad skal sygeplejersken vide for at kunne hjælpe patienten trygt og sikkert igennem et forløb?

14.45 - 15.00:    Udstiller stand up show☺

15.00 - 15.30:    DSDK Generalforsamling – åben for alle

15.30 - 16.30:    Kaffe + udstilling + posterpræsentation

16.30 - 17.30:    Gå hjem – oplæg v/Ole Larsen
                          Fra dårlig hukommelse til Klæbehjerne

19.30:                Middag + uddeling af legater

 

Lørdag d. 4. maj

07.00 - 09.00:    Morgenmad for overnattende

09.00 - 09.30:    Erfaringer fra ny perioperativ-uddannelse i Region Midt
                          v/ Lisbeth Dahl, specialeansvarlig sygepl., Regionshospitalet Horsens og Marie-Louise Ulsøe, Oversygeplejerske

09.30 - 10.00:    Frie foredrag – titler følger

10.00 - 10.30:    Kaffe + udstilling + posterpræsentation

10.30 - 12.00:    Frie foredrag – titler følger

12.00 - 12.30:    Kaffe + udstilling

12.30 - 13.00:    Vidensdeling/kvalitetsdata indenfor Dagkirurgi og herunder samarbejdet med Danske Regioner og RKKP
                          v/ Peter Zepernick DSDK og Hanne Føns DSDK

13.00 - 13.30:    Afslutning + præmie for bedste frie foredrag og bedste poster

13.30:                Sandwich-to-go – bestilles ved tilmelding

 

Tilmelding

Tilmelding foregår her: https://dsdk.dk/tilmeld/