Uddannelsesdag om debridering den 26. marts 2020

Udsættelse - Uddannelsesdag om debridering den 26. marts i samarbejde med Hillerød Hospital


 

Udsættelse...

Torsdag den 26. marts 2020 var det planen, at vi skulle holde uddannelsesdag om debridering i samarbejde med Hillerød Hospital. 

Desværre har vi været nødsaget til at udsætte uddannelsesdagen på grund af Coronavirus. 

Baggrunden for denne udsættelse er en udmelding fra Hillerød Hospital (og øvrige hospitaler) om, at sundhedspersonalet ikke må deltage i arrangementer, hvor flere folk er samlet. 

Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke aflyser uddannelsesdagen, men at vi udsætter den.

Når vi har en ny dato på plads vil det fremgå af denne side.

Hvis du ønsker at modtage en invitation, når den nye dato er på plads, så send en mail til kbv@dk.LRmed.com


Vi glæder os til snarest at melde en ny dato ud. 


De bedste hilsner

Axel Madsen Health Care A/S