Røg på stuen … i dette tilfælde operationsstuen

Røg på stuen … i dette tilfælde operationsstuen


Der er i disse dage kommet gang i debatten om kirurgisk røg igen.

Selvom vi i Skandinavien er meget længere fremme med udsugning og fokus på arbejdsmiljø end vi ser hos flere af vores europæiske naboer, så er kirurgisk røg stadig et stort problem på mange danske operationsstuer.

En undersøgelse har bl.a. vist, at røgpåvirkningen fra en patient under operation uden den nødvendige udsugning i lokalet svarer til rygning af 30-40 cigaretter!

Fra den 1. september 2017 går vi aktivt ind i kampen mod kirurgisk røg.

 

Hvad er kirurgisk røg?

Stort set alle specialer anvender i dag diatermipenne eller ”monopolære brændere” til at skære i patienternes hud og væv. El-kirurgiapparaterne anvendes til skæring og brænding/koagulering ved rigtig mange operationer. Meget tyder på, at Elkirurgi er kommet for at blive, udbredelsen og brugen af El-kirurgiapparaterne er i hvert fald stærkt stigende.


kirurgiskapparat

 

Flere rygerelaterede skader på lungerne hos ikke-rygere

Under processen udvikles der røg, som indeholder en stor mængde meget skadelige partikler og stoffer, som har vist sig at være både kræftfremkaldende, forårsage astma og hovedpine.

Der findes ikke så mange undersøgelser og studier endnu, men eksperter har indtil videre kunne dokumentere flere rygerelaterede skader på lungerne hos ikke-rygere. En undersøgelse har bl.a. vist, at røgpåvirkningen fra en patient under operation uden den nødvendige udsugning i lokalet svarer til rygning af 30-40 cigaretter. Et skræmmende tal når man tænker på at læger og sygeplejersker ofte har flere operationer om dagen.

 

Den primære løsning er udsugning

Arbejdstilsynet har udgivet en vejledning om krav til procesventilation (Arbejdsstedets indretning. A1.1 2007; 1-12. 2007) og den primære løsning er naturligvis udsugning.

Ved skæring og koagulering af hud og væv udvikles der røg, og det kan ikke undgås. Dog kan man med valg af elektroder med forskellige coatninger samt andre mekaniske tiltag mindske eller minimere røgudviklingen. Erfaring viser, at de silikone coatede elektroder udvikler mindre røg end standard stålelektroder.

Dernæst skal der være udsugning tæt på operationsfeltet. Problemet er ofte, at operationsstuerne ikke har den nødvendige udsugning til at håndtere de store mængder røg der udvikles under mange operationer. Det kan kræve større ændringer i hele installationen på hospitalerne, men der skal findes en løsning, hvis brugen af elkirurgi fortsætter, hvilket alt tyder på.

Heldigvis anvendes der stort set kun diatermipenne med såkaldte røgsug i Danmark. Dvs. at der i selve instrumentet og tilhørende apparatur er indbygget et sug, som fjerner det meste af røgen i takt med at den udvikles. Denne røg ledes igennem en slange til et filter, som fjerner bakterier og partikler.

Der er Ingen tvivl om, at der er et stort behov for mere forskning i langtidsvirkningerne af indånding af kirurgisk røg. Samtidig skal der findes effektive løsninger, som giver den nødvendige udsugning på operationsstuerne.

Ifølge ”Sygeplejersken nr. 9. 2017”, som har interviewet arbejdsmiljørepræsentant fra Region Midt, Elisabeth Solvik Lundholm, skal der indsamles meget mere viden på området, og der bør opstilles klare nationale- eller måske lige frem globale retningslinjer for brugen af monopolare brændere og udsugning.

 

Vi vil gerne gøre en forskel og går derfor aktivt ind i kampen mod kirurgisk røg

Fra den 1. september 2017 går Axel Madsen Health Care A/S aktivt ind i kampen mod kirurgisk røg.

Vi overtager nemlig forhandlingen af en de mest effektive penne med røgsug: Det dansk udviklede/producerede ”C-VAC TORNADO®” fra CIMPAX®, som bl.a. udmærker sig ved at have noget nær den kraftigste sugeevne på markedet.

 

Vi glæder os til at introducere dig for C-VAC TORNADO® fra CIMPAX®


Du kan bl.a. se den på:


FS SASMO Kongressen på Kolding Fjord den 31. oktober - 1. november 2017


DS●CS årsmøde på Nyborg Strand den 8. november - 9. november 2017

 
Her vil vi have eksperter med fra CIMPAX til at besvare spørgsmål.

 

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte en af vores produktspecialister eller vores hovedkontor i Vedbæk.

AM Rund Winnie

Winnie Mosegaard Bohn

Produktspecialist / OP Sygeplejerske
Region HS, Sjælland og Fyn
Mobil: 27 52 34 15
Mail: wmb@dk.LRmed.com

 

AM Rund Jette

Jette Knudsen Brix

Produktspecialist / OP Sygeplejerske
Region Nord, Midt og Syd
Mobil: 25 76 90 03
Mail: jkb@dk.LRmed.com

 

Hovedkontor Vedbæk

Tlf. 45 89 02 25
Mobil: 2576 9003,
Mail: info@axel-madsen.dk

 

Vi glæder os rigtig til at komme i gang, og ikke mindst til at rådgive brugerne i hvordan de kan minimere røgudviklingen og påvirkningen af den kirurgiske røg.

 

De bedste hilsener

Søren

 

Kilde: Sygeplejersken nr. 9 – 2017

Vi ruster os til fremtiden...
Sommerferien er gået på held....